Kurullar

Sempozyum Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Akif Üstüner
S.B.Ü Bursa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Başkanı
Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Uzmanı

Sempozyum Sekreteri
Doç. Dr. Doğukan Durak

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı
Prof. Dr. İsmail Yılmaz
Doç. Dr. Kadri Çolakoğlu
Doç. Dr. Osman Serhat Güner
Doç. Dr. Doğukan Durak
Doç. Dr. Nidal İflazoğlu
Doç. Dr. Yurdakul Deniz Fırat
Doç. Dr. Mustafa Yener Uzunoğlu
Doç. Dr. Ufuk Arslan

Sempozyum Bilim Kurulu
Prof. Dr. Musa Akoğlu
Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı
Prof. Dr. İsmail Yılmaz
Prof. Dr. Mutlu Doğan
Prof. Dr. Enver İlhan
Prof. Dr. Lütfi Doğan
Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik
Prof. Dr. Cem Kaan Parsak
Prof. Dr. Mehmet Fatih Can
Prof. Dr. Mustafa Kerem
Prof. Dr. Bahri Çakabey
Prof. Dr. Mustafa Duman
Prof. Dr. Cumhur Yeğen
Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp
Prof. Dr. Mahir Özmen
Prof. Dr. Metin Ercan
Doç. Dr. Mustafa Özdemir
Doç. Dr. Erol Aksoy
Doç. Dr. Osman Serhat Güner
Doç. Dr. Nidal İflazoğlu
Doç. Dr. Mustafa Yener Uzunoğlu
Doç. Dr. Bülent Aksel
Doç. Dr. Kadri Çolakoğlu
Doç. Dr. Erkan Oymacı
Doç. Dr. Osman Aydın
Doç. Dr. Abdullah Şenlikci
Doç. Dr. Yiğit Düzköylü
Doç. Dr. Orhan Aras
Doç. Dr. Doğukan Durak
Doç. Dr. Yurdakul Deniz Fırat
Doç. Dr. Erol Pişkin
Doç. Dr. Yiğit Mehmet Özgün
Doç. Dr. Cihan Ağalar
Doç. Dr. Ali Emre Atıcı
Doç. Dr. Volkan Öter
Doç. Dr. Ali Duran
Doç. Dr. Ufuk Arslan
Dr. Öğrt. Üyesi Aziz Ahmet Surel