Bilimsel Program

PDF

11 Mayıs 2024

Saat Oturum
08:30-08:40 Açılış Konuşmaları
1. OTURUM: 19 MAYIS SEMPOZYUMU
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail YILMAZ, Doç. Dr. Aziz Ahmet SUREL
08:40-09:10 19 Mayıs’ta Cerrah Olmak ve Liderlik
Prof. Dr. Musa AKOĞLU
09:10-09:20 19 Mayıs 1919 Tarihinin Anlam ve Önemi
Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa
2. OTURUM: PERİAMPULLER BÖLGE TÜMÖRLERİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Enver İLHAN, Doç. Dr. Erkan OYMACI
09:20-09:30 Peri Ampuller Bölge Tümörlerinde En İyi Görüntüleme Yöntemi Nedir? Hangi Tümörlere Borderline Diyoruz?
Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
09:30-09:50 Pankreas Kanserinde İdeal Lenf Nodu Diseksiyonu Nasıl Yapılır?
Prof. Dr. Erdal Birol BOSTANCI
09:50-10:00 Pankreas Kanserinde Neo-Adjuvan Kemoterapinin Yeri Nedir? Rezektabl Pankreas Tümörlerinde Yapalım mı?
Prof. Dr. Mutlu DOĞAN
10:00-10:15 Tartışma
10:15-10:30 Kahve Molası
3. OTURUM: İLERİ DİSEKSİYON VE PANKREAS FİSTÜLLERİ
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Osman AYDIN, Prof. Dr. Bahri ÇAKABAY
10:30-10:40 Pankreas Kanserinde Mezopankreas, D2-D3 Diseksiyon Nedir? Ne zaman D3 Diseksiyon Yapılır?
Prof. Dr. M. Ali GÜLÇELİK
10:40-10:50 Pankreas Anastomoz Kaçağında Etki Eden Faktörler Nelerdir? En İyi Anastomoz Tekniği Hangisidir?
Doç. Dr. Bülent AKSEL
10:50-11:00 Distal Pankreas Tümörlerinde Postoperatif Pankreas Fistülü Azaltilabilir mi?
Doç. Dr. M. Kadri ÇOLAKOĞLU
11:00-11:15 Tartışma
4. OTURUM: KOMPLİKASYONLAR
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa DUMAN, Prof. Dr. Metin ERCAN
11:15-11:30 Uydu Sempozyumu Baxter

Pankreas Cerrahisinde Zorluklarla Baş Etme
Prof. Dr. Onur Güralp CEYHAN
11:30-11:40 Whipple Sonrası Pankreas Anastomoz Kaçağı Nasıl Yönetilir?
Prof. Dr. Alper SÖZÜTEK
11:40-11:50 Whipple Sonrası Kanama Komplikasyonu Yaklaşımı Ne Olabilir?
Doç. Dr. Abdullah ŞENLİKÇİ
11:50-12:00 Whipple Sonrası Safra Fistülü Nasıl Yönetilir?
Doç. Dr. Yiğit DÜZKÖYLÜ
12:00-12:10 Whipple Sonrası Mide Boşalım Güçlüğü Nasıl Yönetilir?
Doç. Dr. Orhan ARAS
12:10-12:20 Tartışma
12:20-13:20 Öğle Yemeği
5. OTURUM: VİDEO ŞÖLENİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cem Kaan PARSAK, Prof. Dr. Murat ULAŞ
13:20-13:35 Laparoskopik Whipple
Prof. Dr. Mehmet Fatih CAN
13:35-13:50 Robotik Whipple
Doç. Dr. Erol PİŞKİN
13:50-14:05 Ven Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyon
Prof. Dr. E. Birol BOSTANCI
14:05-14:20 Pankreas Kanserinde First Arter Yaklaşımı ve Triangle Lenf Nodu Diseksiyonu
Doç. Dr. Yiğit Mehmet ÖZGÜN
14:20-14:35 Tartışma
14:35-14:50 Kahve Molası
6. OTURUM: VİDEO ŞÖLENİ
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İlter ÖZER, Prof. Dr. Tahsin DALGIÇ
14:50-15:05 Distal Pankreasta RAMPS
Prof. Dr. Cumhur YEĞEN
15:05-15:20 Pankreas Korpus Tümörlerinde Laparoskopik Çölyak Aksis Rezeksiyonu (Appleby)
Prof. Dr. Cüneyt KAYAALP
15:20-15:35 Heidelberg Anastomoz Tekniği
Doç. Dr. Ali Emre ATICI
15:35-15:50 Blumgart Anastomoz Tekniği
Op. Dr. Alper GÜVEN
15:50-16:05 Peng Anastomoz Tekniği
Prof. Dr. Volkan ÖTER
16:05-16:20 Tartışma
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Doç.Dr. Mehmet Can Aydın, Doç.Dr. Mustafa Yener Uzunoğlu, Doç.Dr. Nidal İflazoğlu, Doç.Dr. Osman Serhat Güner
16:20-17:30 The Role of Gata 6 in Neoadjuvant Pancreatic Cancer
Mutaz Fadel Almakhamreh
16:20-17:30 Total Pankreatektomi Sonrası Yoğun Bakımda Kan Şekeri Regülasyonu
Güniz Yanık Üstüner, Mehmet Akif Üstüner
16:20-17:30 Pankreasın Solid Pseudopapiller Neoplazmı: Farklı Bir Vaka Serisi
Esin Şair
16:20-17:30 Periampuller Bölgede Nadir Görülen Kitle Sebebi; Berrak Hücreli Renal Karsinom Metastazı Olgusu
Mehmet Onur Gül, Mehmet Güzel, Kadir Çorbacı
16:20-17:30 Nadir Özellikleriyle Solid Psödopapiller Pankreas Neoplazi Vakası
Merve Hamzaçelebioğlu, Orhan Üreyen, Asuman Argon, Enver İlhan
16:20-17:30 2020-2023 Ramps Sonuçlarımız
Şeref Oray
16:20-17:30 Primeri Pankreas CA Olan Whipple Prosedürü Uyguladığımız Olgularda Klinik Deneyimlerimiz
Tunahan Şanlı, Emine Büküm, Mehmet Akif Üstüner
16:20-17:30 Whipple Prosedürü Uygulanan Ekstrapankreatik Tümör Olgularında Klinik Deneyimlerimiz
Murat Sevim, Elif Sude Tekiner, Mustafa Yener Uzunoğlu, Mehmet Akif Üstüner
16:20-17:30 Pankreas Kanseri Tedavisinde Damar Rezeksiyonları ve Multiviseral Rezeksiyon: Bir Olgu
Eray Can Akıncı, Oğuzkağan Batıkan, Nidal İflazoğlu
16:20-17:30 Distal Pankreatektomi Uyguladığımız Olgularda Deneyimlerimiz
Emir Şen, Osman Serhat Güner, Mehmet Akif Üstüner
16:20-17:30 Pankreatikoduodenektomi Sonrası Reoperasyonu Öngörebilme
Ata Mert Ateşçi, Orhan Üreyen, Mehmet Fatih Erman, Furkan Taş, Savaş Yakan, Adam Uslu, Enver İlhan, Mehmet Fatih Erman
16:20-17:30 Whipple Prosedürü Sonrası Nadir Görülen Bir Komplikasyon: Gastrokutanöz Fistül
Furkan Taş, Orhan Üreyen, Mehmet Fatih Erman, Abidin Gazi Alagöz, Hüseyin Esin, Enver İlhan
16:20-17:30 Kistogastostomi Olgu Sunumu
Müfit Şansal, Emir Şen, Mehmet Can Aydın
16:20-17:30 Pankreatektomi Yapılan Mide Kanser Deneyimlerimiz
Mustafa Suphi Turgut, Ali Kemal Taşkın